Nabízím pomoc v těchto oblastech:

Obtížné životní situace, krize / vztahové a partnerské problémy / zažívání úzkostí, strachu, stresu… / závislosti – alkohol, drogy, hazard / traumata a vyrovnání se s nimi / intimní oblast a sexualita / psychosomatické problémy / osobní naplnění, smysl života, spokojenost.