Jak pracuji

Považuji za důležité vysvětlit rozdíl mezi psychoterapeutem a psychiatrem a krátce popsat, jak pracuji.

Psychoterapeut se věnuje psychologickým a sociálním souvislostem klientových potíží. Měl by vést v patrnosti i možné biologické příčiny a v případě potřeby spolupracovat s psychiatrem. Jeho hlavním nástrojem jsou rozhovor, setkávání a budování vztahu s klientem. Konkrétní techniky záleží na osobních preferencích terapeuta a psychoterapeutických směrech, ke kterým inklinuje.

Psychiatr se jako vystudovaný lékař věnuje hlavně biologické stránce pacientových obtíží. Těžiště jeho práce spočívá především v předepisování léků (farmakoterapie).

Já pracuji a mám kvalifikaci jako psychoterapeut.

Psychoterapeutický směr, ze kterého vycházím, je současná Gestalt terapie (dále je GT). GT našla inspiraci v mnoha oblastech psychologie a filosofie (psychoanalýza, gestalt psychologie, humanistická psychoterapie, existencialismus, fenomenologie, nebo zen-buddhismus).
Hlavním rysem GT je orientace na „tady a teď“ tedy na problémy a temáta, které si klient přináší a chce s nimi pracovat. Gestalt terapeut nevystupuje jako expert a člověk, který pouze sděluje informace a „zaručené pravdy“. Snaží se podporovat proces a klienta, aby nalezl své vlastní zdroje podpory, anebo aby si uvědomil možné souvislosti a vzorce, které jej ovlivňují a které lze změnit. GT věří ve schopnosti každého člověka vést spokojený život a být v uspokojivém kontaktu s dalšími. GT má pomoci tento potenciál otevřít.
Přečtěte si více o GT.