Kdo jsem

Dvanáct let praxe v oblasti pomáhajících profesí včetně psychoterapie.
Pět let systematického výcviku v gestalt terapii (IGVT).
Vysokoškolské vzdělání v oblasti sociální práce a sociální politiky (FSS MU) a pedagogiky (PdF MU).

V současnosti mám za sebou základní pětiletou část systematického výcviku v gestalt terapii (IVGT). Jedná se o psychoterapeutický humanistický směr, který vychází z psychoanalýzy, gestalt psychologie. Inspiruje se také existencialismem, feneomenologií, holismem a východními duchovními naukami, např. zen-buddhismem (více v sekci Jak pracuji). Jako gestalt terapeut pracuji pod supervizí PhDr. Jiřího Drahoty.
V oblasti pomáhajících profesích profesí včetně psychoterapie pracuji dvanáct let. Většinu svojí praxe jsem strávil v organizacích, které se věnují prevenci, léčbě a doléčování závislostí. Aktuálně působím v Poradenském centru Pasáž a v internetové poradně extc.cz, které jsou součástí Sdružení Podané ruce, o. s.

Ve Sdružení Podané ruce působím od roku 2001. Nejprve jsem pracoval v Terénních programech Brno, ve kterých jsem byl několik let vedoucí a v programu Prevence zneužívání syntetických drog včetně webové poradny EXTC. Kromě této praxe jsem pracoval jako psychoterapeut v ambulantní léčbě a v programu následné péče pro uživatele alkoholu a gamblery jako individuální a skupinový psychoterapeut.

Nyní pracuji jako case manager a psychoterapeut.

Roman Hloušek

Vysokošlské vzdělání mám v oblasti sociální práce a sociální politiky (FSS MU) a pedagogy (PdF MU) a v současnosti dokončuje dlouhodobý výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha). Rovněž jsem absolvoval řadu kurzů zaměřených na poradenství, terapii a adiktologii (např. krizová intervence nebo motivační rozhovory).

Ve volném čase se věnuji cyklistice, hudbě, četbě knih a setkávání s přáteli. Víkendy rád trávím pobytem v přírodě.